O nás

Sociální podnik Deregio, s.r.o. vznikl jako samostatný podnikatelský subjekt zápisem do obchodního rejstříku dne 26. 11. 2015. Společnost byla založena RNDr. Otakarem Prudil, který disponuje velkými zkušenostmi z oblasti realizace projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu.

Posláním podniku je co nejefektivněji skloubit podnikatelskou aktivitu s principy sociálního

podnikání a poskytnout znevýhodněným osobám šanci na návrat do plnohodnotného pracovního procesu i života.

Vizí podniku je navázat svojí aktivitou na jiné úspěšné sociální podniky, kterým se prostřednictvím úspěšné integrace cílové skupiny na pracovní trh podařilo stát konkurenceschopnými a

prosperujícími podniky.

Cílem podniku je vytvořit a provozovat za účasti zaměstnanců konkurenceschopný a stabilní podnik, který poskytne cílové skupině potřebné zázemí a nabídne důstojné pracovní místo. V návaznosti na hlavní cíl si podnik klade následující dílčí cíle.

Dílčí sociální cíle

  • vytvoření pracovního zázemí uspokojujícího požadavky zaměstnanců
  • respektování pravidel a zásad sociálního podnikání
  • úspěšná integrace cílové skupiny na pracovní trh a nabídka stabilní práce

Dílčí ekonomické cíle

  • vytvoření stabilní a prosperující společnosti
  • vytvoření finanční samostatnosti (úspěšné fungování po skončení podpory z OPZ)

Dílčí místní a environmentální cíle

  • rozvoj spolupráce s Charitou Valašské Klobouky a místním Úřadem práce
  • využití místních zdrojů

Zakládací listina

ruce

Kontakt

telefon: +420 737 565 954
email: prudil@deregio.cz