Náš tým

Otakar Prudil – Ředitel sociálního podniku, HPP, přímý náklad, mimo cílovou skupinu

 • vedení zaměstnance sociálního podniku,
 • přiděluje pracovní činnosti a provádí jejich následnou kontrolu,
 • komunikuje se zákazníky, podepisuje smlouvy, zajišťuje zakázky,
 • vytváří strategii podniku,
 • zodpovídá za chod i výsledky podniku,
 • tvoří marketingovou strategii podniku a participuje na PR aktivitách,
 • zodpovídá za úspěšné vedení projektu, dohlíží na naplnění požadavků poskytovatele dotace
 • a další.

 
Martin Bill – Technický pracovník, HPP, přímý náklad, cílová skupina

 • zajišťuje služby technické podpory (správa vozového parku, rozvoz a vyzvedávání dokumentů apod.).

 

Petr Juránek – Administrativní pracovník 1, HPP, přímý náklad, cílová skupina

 • zajišťuje službu administrativní podpory (správa datových schránek, přebírání balíků, zápisy z jednání, zpracování podkladů, jednání s úřady, zpracování databází apod.).

 

Přemysl Liška - Administrativní pracovník 2, HPP, přímý náklad, cílová skupina

 • zajišťuje službu administrativní podpory (správa datových schránek, přebírání balíků, zápisy z jednání, zpracování podkladů, jednání s úřady, zpracování databází apod.).

 
Klára Štěpáníková - Administrativní pracovník 3, HPP, přímý náklad, cílová skupina

 • zajišťuje službu administrativní podpory (správa datových schránek, přebírání balíků, zápisy z jednání, zpracování podkladů, jednání s úřady, zpracování databází apod.).

 
Petr Chvojka – Pracovník obchodní podpory, HPP, přímý náklad, cílová skupina

 • zajišťuje službu obchodní podpory (předjednává zakázky, propaguje výroby klientů, provádí průzkumy trhu pro zákazníky, ověřuje spokojenost zákazníků apod.).

 
Monika Strnadová – Uklizečka, HPP (zkrácený úvazek), přímý náklad, cílová skupina

 • provádí úklid kanceláří a podnikatelských objektů pro klienty.

 
Michal David – Odborný garant práce s CS, DPP, přímý náklad, mimo cílovou skupinu

 • poskytuje psychosociální podporu cílové skupině, podílí se na motivování zaměstnanců, podílí se na výběrových řízeních zaměstnanců apod.

 
Ondřej Machek – Projektový a finanční manažer, HPP, nepřímý náklad, mimo cílovou skupinu

 • zajišťuje finanční stránku projektu, nese odpovědnost za finanční řízení projektu,
 • monitoruje čerpání rozpočtu projektu,
 • spolupodílí se na finančních rozhodnutích s ředitelem sociálního podniku,
 • kontroluje průběh projektu, zajišťuje věcnou část projektu,
 • připravuje ve spolupráci s administrátorem projektu monitorovací zprávy.

 
Karolína Adamová – Administrátor projektu, DPP, nepřímý náklad, mimo cílovou skupinu

 • připravuje ve spolupráci s projektovým a finančním manažerem monitorovací zprávy projektu a žádosti o platbu,
 • komunikuje s Řídicím orgánem (MPSV) ohledně průběhu realizace projektu.

Kontakt

telefon: +420 737 565 954
email: prudil@deregio.cz